dijous, 23 de maig del 2013

23 de maig de 2013

Dijous 23 de maig de 2013, la bassa presenta aquest aspecte.
Transcorreguts 7 mesos de la seva creació, la bassa ja està força més naturalitzada. La vegetació va cobrint les vores i l'aigua presenta un aspecte molt transparent.

 A l'interior de la bassa ja s'hi ha detectat la presència d'alguns capgrossos, així que la idea de crear un nou punt de reproducció per a amfibis ja ha estat assolida

Fotos: Joan Basagaña
Alguna de les plantes autòctones que vam plantar al voltant de la bassa, també han sobreviscut i ja estan brotant. A la foto, exemplar d'aloc (Vitex agnus-castus.) que ens havia proveït l'Albert Sorolla de Naturalea.

dissabte, 4 de maig del 2013

Primers colonitzadors

Uns dies més tards, ja vam poder observar com una parella d'odonats sobrevolava la bassa!!
Foto: Jordi Corbera

Aspecte finalFinalment es van plantar espècies pròpies de zones humides a les vores de la bassa per tal de naturalitzar-la i afavorir la colonització per part de la fauna.


Fotos: Anna Gallés


Es van dipositar algunes pedres i branques seques a l'interior per tal de crear heterogeneitat i per proveïr de refugi.

Canal

Després vam construir un canal per tal de fer arribar l'aigua sobrant de la Font dels Tres Raigs fins a la nostra bassa.

Omplir de sorra

Foto: Marta Comerma
Un cop el terreny està correctament impermeabilitzat, vam reomplir-lo de sorra, intentant que la bassa tingués un aspecte el més natural possible.

Impermeabilització del terreny

 Per tal d'impermeabilitzar el terreny i que l'aigua quedi retinguda en la nostra bassa, es cubreix el terrenys amb tres capes: lona butílica, geotèxtil i malla.

Fotos: Marta Comerma